Informacje o pracownikach i dyżurach są dostępne po wybraniu nazwiska

prof. Tadeusz Tomaszewski
prof. Ewa Gruza
prof. Piotr Girdwoyń
dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. ucz.
dr Piotr Lewulis