Materiały do zajęć – prof. Tadeusz Tomaszewski

Materiały do zajęć,  seminarium IV r., prawo, prof. Tadeusz Tomaszewski

Biegły i jego opinia
1 ref. Biegły, ekspertyza:
Kalinowski: Biegły i jego opinia, cz. II, rozdz. I, I, – s. 78-85, rozdz. IV, V – prawa i obow., kpk
2. ref. Postanowienie o powołaniu biegłego, udział b. W czynnościach; T.Tomaszewski: Dowód z opinii biegłego, Kraków 2000,
rozdz 3 (postanowienie),
rozdz.4 , rozdz. V (udział w czynnościach)
3 ref. Ekspertyza kryminalistyczna – T.Hanausek; Ekspertyza kryminalistyczna, ZN ASW 1, 1973

Identyfikacja
1 ref. Pojęcie identyfikacji: H.Kołecki: Identyfikacja kryminalistyczna, ZN ASW 1, 1973, podręczniki
2-3 ref. Prawdopodobieństwo opinii:
– T.Tomaszewski, Nowe Prawo 9, 1981
– J.Konieczny: Pojęcia prawdopodobieństwa ze stanowiska procesu karnego i kryminalistyki, Katowice 1987, s. 46-69
– Ekspertyza sądowa (pod red. J.Wójcikiewicza), Warszawa 2007, 571-588

Antropometria kryminalistyczna
1 ref.
– Z.Dębiński, Z.Niziałek: Antroposkopia kryminalistyczna, Wyd. CLK. W-wa 1994
– Z.Czerw: Identyfikacja człowieka na podstawie cech wyglądu zewnętrznego, w: Technika kryminalistyczna 1995, T.II, s. 141-171
– Ekspertyza sądowa (pod red. J.Wójcikiewicza), Warszawa 2007, s. 41-69
2 ref.
– Z.Dębiński: Specyfika badań porównawczych metodą sureprojekcji, PK 193-194, 1992; nr 202, 1993
– Identyfikacja na podstawie ucha – PK 209, 1995
3 ref. Otwarzanie wyglądu:
– A,Zacharias: Kryminalistyczne metody odtwarzania wyglądu, Problemy Praworządności nr 7, 1969
– T.Kozieł, Z.Dębiński: Komputerowy portert obrazowy POLSIT, PK 200 i 206

IV Daktyloskopia
1 ref: Historia i podstawy biologiczne daktykloskopii (3 x n)
– Cz. Grzeszyk: Daktyloskopia, Warszawa PWN, 1992, rozdz. 1 i 2
2 ref. Systematyka – wzory i minucje,
– J.Moszczyński: Daktyloskopia, Wyd. CLK, Warszawa 1997, s. 22-52
– Cz. Grzeszyk: Badania nad minucjami linii papilarnych, PK 96, 1972
3 ref. Metody ujawniania i zabezpieczania śladów
– podręcznik + Moszczyński (jw.), s. 52-76, 101-101-108, 131-132
4 ref. Daktyloskopowanie,
– Moszczyński (jw.), s. 133-145
4 ref. Ekspertyza daktyloskopijna,
– Podręczniki, + S.Miernik: Metodyka badań daktyloskopijnych – Wnioskowanie oraz identyfikacja, wyd. CLK 1996, s. 36-43, 86-119
5 ref. AFIS,
– Moszczyński198-214 lub praca mgr

Badania rękawiczek; chejloskopia
1 ref. Rękawiczki
– M.Wroński:Z problematyki kryminalistycznych badań rękawiczek, PL nr 200-201, 1993
2 ref. Chejloskopia
– J.Kasprzak, B.Łęczyńska: Identyfikacja człowieka na podstawie śladu czerwieni wargowej, CLK Warszawa 2001, s. 7-62 (Pojęcie, cechy biologiczne, ujawnianie i zabezpieczanie)
3 ref. Chejroskopia Cd.
– J.Kasprzak, B.Łęczyńska: Identyfikacja człowieka na podstawie śladu czerwieni wargowej, CLK Warszawa 2001, s.63-93 (badania identyfikacyjne)

Badania dokumentów
1 ref. Zagadnienia wstępne
– Z.Czeczot: Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, s. 13-45, wartość dowodowa – s. 73-79; Grafologia – Z.Czeczot: Badania identyfikacyjne pisdma ręcznego, s. 13-45
2 ref. Kierunki i przebieg badań
– Z.Czeczot: Badania identyfikacyjne pisma ręcznego (jw.), s. 88-100, 100-121
– A.Koziczak: Metody pomiarowe w badaniach pismoznawczych, , Kraków 1997, s. 14-19
3 ref. Badania podpisów
– Z.Czeczot: Badania identyfikacyjne pisma ręcznego (jw.), s.121-146
– A.Feluś: Podpisy, s. 146-147, 155-172
4 ref. Badania testamentów
– A.Feluś: Testamenty, s. 98-135
5 ref. Badania pisma maszynowego, pieczątek –
– B.Hołyst: Kryminalistyka (podręcznik najnowszy)
6 ref. Pobieranie materiału porównawczego
– M.E.Oleksiewicz: Podstawowe zasady pobierania materiału porównawczego do ekspertyzy identyfikacyjnej pisma ręcznego, podpisów oraz pisma maszynowego, PK 220, 1998

Osmologia
1 ref. Ekspertyza osmologiczna
– T.Bednarek: Podstawowe zagadnienia z badań osmologicznych, PK 222/1998
zapachowych, PK 224, 1999
– M.Rogowski: Wartość diagnostyczna badania osmologicznego, PK 232/2001
– Badania holenderskie G.A.A.Schoon:Wpływ różnych parametrów eksperymentalnych stosowanych w szeregach identyfikacyjnych na ich wiarygodność, PK 236, 2002
2 ref. Metodyka badań,
-Metodyka Policyjna (najnowsza)
– T.Bednarek: Schemat ekspertyzy z zakresu kryminalistycznych badań śladów
3 ref. Dowodowe zastosowanie osmologii
– T.Bednarek, G.Sutowski: Glosa do wyroku SN z 5.11.1999, Pal. 5-6, 2000
– T.Hanausek: Meandry osmologii, Pal 1-2, 1998

Mechanoskopia
1-2 ref.
– J.Bieniek: Badania mechanoskopijne w praktyce kryminalistycznej, Warszawa 1988
– J.Kurczewski: Slady mechanoskopijne, cz. I, Legionowo 1994
– Ekspertyza sądowa (pod red. J.Wójcikiewicza), Warszawa 2007, , s. 105-111

Badania broni
1 ref. Definicja, pojęcie broni palnej
– ustawa z 1999 r. ze zmianami z 2003
– Kulicki: Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej – rozdz. I i VI oraz V (zwł dot. art. 7 ustawy)
ref. 2 systematyka broni palnej i amunicji
– Kulicki : Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej, rozdz.IV oraz Kulicki Kryminalistyczno… (jw.) rozdz. II
3 ref. Badania identyfikacyjne
– ślady użycia broni – Kulicki : Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej (jw.), rozdz. V
– badania identyfikacyjne – Kulicki: Dowodowa…, rozdz. VII oraz Kustanowicz: BBADANIE BRONI PALNEJ – W CZĘŚCI DOT. BADAŃ IDENTYFIKACYJNYCH

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
ref. 1. Podstawy fizykochemii kryminalistycznej;
– Chemia sądowa por red. P.Kościelniaka i W.Piekoszewskiego, Kraków 2002, s. 205-213
– Ekspertyza sądowa (pod red. J.Wójcikiewicza), Warszawa 2007, 205-231
ref. 2 Metody badawcze
– Z.Ruszkowski: Fizykochemia kryminalistyczna, wyd. CLK KGP, bez roku wyd., s. 239-257
ref. 2. Badania wybranych rodzajów śladów (mikrośladów, gleby, szkła, papieru itd.)
– Chemia sądowa por red. P.Kościelniaka i W.Piekoszewskiego, Kraków 2002, s. 213-220, 222-226, 231-232, 238-239,
– W.S.Krawczyk: Profilowanie narkotyków, Warszawa 1998, s. 7-48, 61-70, 141-147

X. Inne badania kryminalistyczne (mikroślady, włókna)
ref. 1. Podstawy fizykochemii kryminalistycznej;
Chemia sądowa por red. P.Kościelniaka i W.Piekoszewskiego, Kraków 2002, s.213-220, 283-288
ref. 2. Badanie włókien
– J.Wąs –Gubała: Włókno jako ślad kryminalistyczny, Kraków 2000, s. 12-31, 31-41, 64-81

Badania biologiczne
1 ref. Podstawy badań, ślady
– R.Pawłowski: Medyczno-sądowe badanie śladów biologicznych, Kraków 1997, s. 11-51, 84-87

Badania genetyczne
ref. 1-2. Podstawy badań
– Aktualne zagadnienia biologii kryminalistycznej, red. I.Sołtyszewski, Wyd. CLK KGP, Warszawa 2002
– Ekspertyza sądowa (pod red. J.Wójcikiewicza), Warszawa 2007, 353-387
ref. 3 Badania polimorfizmu DNA
– R.Pawłowski: Medyczno-sądowe badanie śladów biologicznych, Kraków 1997, s.87-125
ref. 4 bazy DNA
– A.Filewicz, I.Sołtyszewski: Bazy danych DNA w Europie – rozwiązania legislacyjne, PK nr 241, 2003

Fonoskopia
1 ref. Historia, zakres badań
– W.Maciejko, J.Rzeszoarski, T.Tomaszewski: 50 lat polskiej fonoskopii
ref. 2. Badanie autentyczności nagrania
– J.Rzeszotarski: Audytywna ocena autentyczności nagrania, PK nr 245, 2004

XIV. Traseologia
ref. 1. Zakres badań
– Ekspertyza sądowa (pod red. J.Wójcikiewicza), Warszawa 2007, 111-119
ref. 2. Identyfikacja śladów
– L.Rodowicz: Kryminalistyczne badanie śladów obuwia, Warszawa 2000, s. 7-55.