Badania

W ramach działalności naukowej Katedry Kryminalistyki WPiA UW realizowane projekty badawcze dotyczące obszaru prawa, kryminalistyki i szeroko rozumianych problemów wymiaru sprawiedliwości. Badania finansowane są wewnętrznie lub w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych. Wśród projektów badawczych realizowanych w naszej Katedrze są m.in.: