Seminarium Doktorskie

Katedra Kryminalistyki stale organizuje spotkania w formule Seminarium doktorskiego. Seminaria odbywają się maksymalnie raz w miesiącu (w wybrane poniedziałki, najczęściej o godzinie 18:00 lub 18:30). Podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi omawiane są w ich trakcie aktualne zagadnienia teorii i praktyki śledczej i sądowej. Seminaria realizowane są stacjonarnie albo zdalnie (unikamy formuły hybrydowej). W ostatnich latach częstym  współorganizatorem spotkań jest Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.  Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich doktorantów Katedry (niezależnie od trybu przygotowywania rozprawy), a także współpracowników i inne osoby zainteresowane tematyką współczesnych problemów kryminalistyki.
 
Szczegółowe informacje o spotkaniach przesyłane są drogą mailową na bieżąco. Aby uczestniczyć w seminarium należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy (przycisk poniżej odsyła do formularza google), co umożliwi uwzględnienie Państwa w naszym newsletterze.

Tematy ostatnich seminariów:

 • Luty 2024 – gen. Krzysztof Bondaryk, spotkanie i dyskusja nad proponowanym projektem Kodeksu Pracy Operacyjnej.
 • Kwiecień 2023 –  kom. Magdalena Kruczek, wykład pt.: Zjawisko kontaminacji w kryminalistyce. Ochrona śladu przed kontaminacją, w tym w ramach oględzin przeprowadzanych w warunkach działań wojennych.
 • Luty 2023 – dr Paweł Opitek, wykład pt.: Czynności operacyjno-rozpoznawcze: czy potrzebna jest kompleksowa ustawa? 
 • Styczeń 2023 – Urszula Cur, wykład pt.: Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców – czy Z. Marchwicki był „Wampirem z Zagłębia”?
 • Listopad 2022 – prok. Rafał Kurek, wykład pt.: Korzystanie z opinii biegłych w praktyce prokuratorskiej.
Niektóre tematy wcześniejszych seminariów: 
 • 19 grudnia 2016 r. wykład pt.: „Problematyka bezpieczeństwa w USA” wygłosiła Prof. Magdalena Denham, z Criminal Justice College, Sam Houston State University
 • 14 listopada 2016 referat pod tytułem: „Rezygnacja z kategorycznych opinii kryminalistycznych – obiektywizacja badań czy jej pozory?” przedstawił prof. dr hab. Jarosław Moszczyński z Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 17 października 2016 prezentację pod tytułem:„Archeologia kryminalistyczna – <<kryminalistyczne>> przygody antycznych władców” przedstawił prof. dr hab. Piotr Dyczek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W dniu 13 czerwca 2016 r. referat pt.: „Terroryzm i ustawa „antyterrorystyczna” – współczesne sposoby walki z terroryzmem” wygłosił sędzia Wojciech Łączewski.
 • 23 maja 2016 r. wystąpienie pt.:”Zagadnienie modus operandi w profilowaniu kryminalnym i kryminalistyce.” przedstawiła ppłk dr Karolina Olszak-Haeussler.
 • W dniu 25 kwietnia 2016 r. referat pt.: „Zastosowanie technologii skanowania 3D w dokumentowaniu miejsc zdarzeń” przedstawił dr inż. Kamil Januszkiewicz.
 • W dniu 14 marca 2016 r.referat pt.: „Procesy poszlakowe” przedstawił prokurator w stanie spoczynku, dr Józef Gurgul
 • 22 lutego 2016 r. referat pt.: „Kryminalistyka w obliczu finansowania terroryzmu: wybrane zagadnienia teoretyczne” wygłosił dr Michał Kaczmarski.
 • W dniu 18 stycznia 2016 r. referat pt.:”Potencjalne mozliwości wykorzystania Internetu i nowych technologii przez sprawców przestępstw i terrorystów” przedstawił Pan dr Kacper Gradoń.
 • Dnia 14 grudnia 2015 r.referat pt.:”Nowe metody i techniki badawcze w ekspertyzie dokumentów” wygłosił Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Pan dr Mieczysław Goc.
 • W dniu 9 listopada 2015 roku wstępną wersję autoreferatu pracy doktorskiej pt.: „Identyfikacja osobnicza na przykładzie opinii kompleksowej z zakresu badań daktyloskopijnych i genetycznych” przedstawiła Pani Ewa Kartasińska z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 • 26 października 2015 roku referat pt.:”Operacja specjalna w świetle prawa polskiego. Aspekty prawne, techniczne i dowodowe” przedstawił Pan Sędzia Wojciech Łączewski z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.
 • 21 września 2015 roku wykład pod tytułem „Instytucja sędziego pokoju w Kanadzie” wygłosił Sędzia Włodzimierz Rojek, Justice of the Peace z Ontario Judiciary Court of Justice, Kanada.
 • 22 czerwca 2015 r. referat pt.”Fałszowanie pieniądza i innego współczesnego środka płatniczego” przedstawił mgr Radosław Milczak
 • W dniu 11 maja 2015 r. referat pt. „Kryminalistyczne i medyczne aspekty śmierci” zaprezentowała Pani mgr Karolina Majchrzak.
 • W dniu 13 kwietnia 2015 r., referat pt. „Dokumentacja trójwymiarowa, obiektywna rejestracja rzeczywistości?” przedstawiła Pani mgr Marta Bura z Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW
 • 16 marca 2015 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt.”Kryminalistyczne aspekty tworzenia dowodu z poszlak w procesie karnym” przedstawił Pan Bogusław Cichowicz.
 • W dniu 16 lutego 2015 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. „Taktyka obrończa w sprawach, w których występuje dowód naukowy identyfikujący oskarżonego” przedstawiła Pani mec. Diana Kazimierska
 • W dniu 19 stycznia 2015 r. seminarium poświęcone było projektowi badawczemu realizowanemu w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej – FP7 PRIME (Predicting, Intedicting and Mitigating Extremism. Defending Against Lone Actor Extremist Events)  przez konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego, University College London, Kings College London, University of Leide, Aarhus University i Hebrew University of Jerusalem.  Projekt PRIME przedstawili zaangażowani w jego realizację pracownicy naukowi WPiA UW: dr Kacper Gradoń z Katedry Kryminalistyki oraz dr Agnieszka Gutkowska z Zakładu Kryminologii.
 • 15 grudnia 2014 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. „Stalking – przestępstwo uporczywego nękania” wygłosił Pan mgr Artur Kulik
 • W dniu 17 listopada 2014 r. w trakcie seminarium odbyło się wręczenie nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w XV Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.
 • Wręczeniu nagród towarzyszył wykład pod tytułem: „In Pursuit of Justice”, który wygłosił: Profesor Peter Bilous, Dyrektor Programu Kryminalistyki oraz Profesor Chemii i Biochemii Eastern Washington University
 • 27 października 2014 r. wykład pod tytułem:„Rozwój kryminalistyki w Polsce w ostatnim 10-leciu” wygłosił Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Nadinspektor Mirosław Schossler.
 • Wcześniejsze tematy (od 2004 roku): seminarium_2004_2014