O nas

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego powstała w 1956 roku jako pierwsza Katedra Kryminalistyki w Polsce. Działalność naszej jednostki akademickiej od samego początku składała się z wielu uzupełniających się nawzajem obszarów; dydaktycznych, badawczych i popularyzatorskich. Zapraszamy do zapoznania się z aktywnością pracowników Katedry i do kontaktu w sprawach związanych z naszą działalnością.

 

Kryminalistyka [krɨminaˈlistɨka] – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami.

Dydaktyka: Katedra oferuje studentom Uniwersytetu Warszawskiego cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i zajęcia o charakterze warsztatowym (m.in. Kryminalistyka, blok specjalizacyjny Od zdarzenia do więzienia, Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia) oraz 3 proseminaria, seminaria magisterskie i seminarium doktorskie. Zajęcia są prowadzone są zwłaszcza w ramach studiów magisterskich i studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz w Centrum Nauk Sądowych UW.

Badania: pracownicy Katedry kierują pracami oraz biorą udział w realizowaniu krajowych i międzynarodowych programów badawczych prowadzonych wspólnie z innymi jednostkami naukowo-badawczymi, administracją publiczną czy organizacjami pozarządowymi. Pracownicy Katedy aktywnie biorą udział w pracach nad przygotowaniem oraz nad realizacją projektów badawczych w obszarach prawa, kryminalistyki i zagadnień pokrewnych.

Inna działalność zewnętrzna, pracowników i współpracowników Katedry Kryminalistyki wyraża się zwłaszcza poprzez udział w wydarzeniach przybliżających zdobycze kryminalistyki (m.in. Festiwalu Nauki, wykładach i zajeciach w ramach Uniwersytetu Otwartego UW). Pracownicy Katedry biorą też udział w charakterze ekspertów w pracach ustawodawczych i wykonują ekspertyzy na zlecenie sądów i organów ścigania.