Dydaktyka

Zespół Katedry Kryminalistyki realizuje na Wydziale Prawa i Administracji UW zajęcia dydaktyczne oferowane przede wszystkim studentom tego wydziału, ale także dla studentów innych wydziałów: miejsca w grupach są udostępniane w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich, a pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia oferowane w innych jednostkach UW (w szczególności w Centrum Nauk Sądowych UW, gdzie prowadzone są studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia podyplomowe związane z kryminalistyką i innymi naukami sądowymi). 

W ramach programu studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UW, pracownicy Katedry Kryminalistyki zaangażowani są w szczególności w zajęcia kierynkowe z Kryminalistyki (wykład i ćwiczenia) oraz w prowadzenie kryminalistyczno-procesowego bloku specjalizacyjnego. Dla studentów spoza WPiA UW w puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich dostępne są wyłącznie zajecia z Kryminalistyki (wykład i/albo ćwiczenia).

Kryminalistyka – wykład (30h) –  Tematyka wykładu z kryminalistyki ogólnej obejmuje podstawowe zagadnienia związane z kryminalistyką i prawem procesowym, w szczególności obejmującym sposób prowadzenia czynności zmierzających do uzyskania dowodów. Wykład obejmuje omówienie ogółu środków, metod i instrumentów służących wykryciu, odpowiedniemu zabezpieczeniu i zbadaniu dowodów rzeczowych i osobowych, w celu ich wykorzystania w procesie karnym

Kryminalistyka – ćwiczenia  (30h) Ćwiczenia w praktyczny sposób uzupełniają tematykę wykładu. Uczestniczący w nich studenci biorą udział w licznych praktycznych zadaniach oraz symulacjach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz akcesoriów kryminalistycznych. Ćwiczenia kończą się symulacją oględzin miejsca zdarzenia w toku których wykorzystywana jest wiedzaoraz umiejętności zdobyte przez semestr zajęć.

Blok specjalizacyjny – Od zdarzenia do więzienia. Blok kryminalistyczno-procesowy (90h). – Przedmioty wchodzące w skład bloku (90h) to: Osobowe źródła dowodowe, Rzeczowe źródła dowodowe oraz Criminal Mock Trial. Blok łączy perspektywę prawa i postępowania karnego ze wskazaniami kryminalistyki istotnymi dla praktyki polskich spraw karnych. Elementem bloku są liczne ćwiczenia praktyczne i symulacja procesu karnego.