Spotkania Seminarium doktorskiego odbywają się raz w miesiącu. Omawiane są w ich trakcie aktualne zagadnienia teorii i praktyki śledczej i sądowej. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z sekretarzem Katedry – mgr D. Mańkowskim

Terminy seminariów doktorskich w Katedrze w roku akademickim 2016/2017:
Tematy dotychczasowych seminariów:

W dniu 19 grudnia 2016 r. wykład pt.: „Problematyka bezpieczeństwa w USA” wygłosiła Prof. Magdalena Denham, z Criminal Justice College, Sam Houston State University
14 listopada 2016 referat pod tytułem: „Rezygnacja z kategorycznych opinii kryminalistycznych – obiektywizacja badań czy jej pozory?” przedstawił prof. dr hab. Jarosław Moszczyński z Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
17 października 2016 prezentację pod tytułem:„Archeologia kryminalistyczna – <<kryminalistyczne>> przygody antycznych władców” przedstawił prof. dr hab. Piotr Dyczek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniu 13 czerwca 2016 r. referat pt.: „Terroryzm i ustawa „antyterrorystyczna” – współczesne sposoby walki z terroryzmem” wygłosił sędzia Wojciech Łączewski.
23 maja 2016 r. wystąpienie pt.:”Zagadnienie modus operandi w profilowaniu kryminalnym i kryminalistyce.” przedstawiła ppłk dr Karolina Olszak-Haeussler.
W dniu 25 kwietnia 2016 r. referat pt.: „Zastosowanie technologii skanowania 3D w dokumentowaniu miejsc zdarzeń” przedstawił dr inż. Kamil Januszkiewicz.
W dniu 14 marca 2016 r.referat pt.: „Procesy poszlakowe” przedstawił prokurator w stanie spoczynku, dr Józef Gurgul
22 lutego 2016 r. referat pt.: „Kryminalistyka w obliczu finansowania terroryzmu: wybrane zagadnienia teoretyczne” wygłosił dr Michał Kaczmarski.
W dniu 18 stycznia 2016 r. referat pt.:”Potencjalne mozliwości wykorzystania Internetu i nowych technologii przez sprawców przestępstw i terrorystów” przedstawił Pan dr Kacper Gradoń.
Dnia 14 grudnia 2015 r.referat pt.:”Nowe metody i techniki badawcze w ekspertyzie dokumentów” wygłosił Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Pan dr Mieczysław Goc.
W dniu 9 listopada 2015 roku wstępną wersję autoreferatu pracy doktorskiej pt.: „Identyfikacja osobnicza na przykładzie opinii kompleksowej z zakresu badań daktyloskopijnych i genetycznych” przedstawiła Pani Ewa Kartasińska z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
26 października 2015 roku referat pt.:”Operacja specjalna w świetle prawa polskiego. Aspekty prawne, techniczne i dowodowe” przedstawił Pan Sędzia Wojciech Łączewski z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.
21 września 2015 roku wykład pod tytułem „Instytucja sędziego pokoju w Kanadzie” wygłosił Sędzia Włodzimierz Rojek, Justice of the Peace z Ontario Judiciary Court of Justice, Kanada.

22 czerwca 2015 r. referat pt.”Fałszowanie pieniądza i innego współczesnego środka płatniczego” przedstawił mgr Radosław Milczak
W dniu 11 maja 2015 r. referat pt. „Kryminalistyczne i medyczne aspekty śmierci” zaprezentowała Pani mgr Karolina Majchrzak.
W dniu 13 kwietnia 2015 r., r
eferat pt. „Dokumentacja trójwymiarowa, obiektywna rejestracja rzeczywistości?” przedstawiła Pani mgr Marta Bura z Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW
16 marca 2015 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt.”Kryminalistyczne aspekty tworzenia dowodu z poszlak w procesie karnym” przedstawił Pan Bogusław Cichowicz.
W dniu 16 lutego 2015 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. „Taktyka obrończa w sprawach, w których występuje dowód naukowy identyfikujący oskarżonego” przedstawiła Pani mec. Diana Kazimierska
W dniu 19 stycznia 2015 r. seminarium poświęcone było projektowi badawczemu realizowanemu w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej – FP7 PRIME (Predicting, Intedicting and Mitigating Extremism. Defending Against Lone Actor Extremist Events)  przez konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego, University College London, Kings College London, University of Leide, Aarhus University i Hebrew University of Jerusalem.  Projekt PRIME przedstawili zaangażowani w jego realizację pracownicy naukowi WPiA UW: dr Kacper Gradoń z Katedry Kryminalistyki oraz dr Agnieszka Gutkowska z Zakładu Kryminologii.

15 grudnia 2014 r. autoreferat swojej pracy doktorskiej pt. „Stalking – przestępstwo uporczywego nękania” wygłosił Pan mgr Artur Kulik
W dniu 17 listopada 2014 r. w trakcie seminarium odbyło się wręczenie nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w XV Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.
Wręczeniu nagród towarzyszył wykład pod tytułem: „In Pursuit of Justice”, który wygłosił: Profesor Peter Bilous, Dyrektor Programu Kryminalistyki oraz Profesor Chemii i Biochemii Eastern Washington University
27 października 2014 r. wykład pod tytułem:„Rozwój kryminalistyki w Polsce w ostatnim 10-leciu” wygłosił Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Nadinspektor Mirosław Schossler.

 

 Wcześniejsze tematy (od 2004 roku): seminarium_2004_2014