Zajęcia dydaktyczne

Zespół Katedry Kryminalistyki realizuje na Wydziale Prawa i Administracji UW zajęcia dydaktyczne oferowane przede wszystkim studentom tego wydziału, ale także dla studentów innych wydziałów: miejsca w grupach są udostępniane w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich, a pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia oferowane w innych jednostkach UW (w szczególności w Centrum Nauk Sądowych UW). 

Materiały do zajęć (prof. T.Tomaszewski, prof. P.Girdwoyń) do pobranialink.

Na WPiA UW, poza seminariami i proseminariami prowadzone są w szczególności:

Kryminalistyka – wykład

Tematyka wykładu z kryminalistyki ogólnej obejmuje podstawowe zagadnienia związane z kryminalistyką i prawem procesowym, w szczególności obejmującym sposób prowadzenia czynności zmierzających do uzyskania dowodów. Wykład obejmuje omówienie ogółu środków, metod i instrumentów służących wykryciu, odpowiedniemu zabezpieczeniu i zbadaniu dowodów rzeczowych i osobowych, w celu ich wykorzystania w procesie karnym

Kryminalistyka – ćwiczenia 

Ćwiczenia w praktyczny sposób uzupełniają tematykę wykładu. Uczestniczący w nich studenci biorą udział w licznych praktycznych zadaniach oraz symulacjach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz akcesoriów kryminalistycznych. Ćwiczenia kończą się symulacją oględzin miejsca zdarzenia w toku których wykorzystywana jest wiedzaoraz umiejętności zdobyte przez semestr zajęć.

Blok specjalizacyjny – Od zdarzenia do więzienia. Blok kryminalistyczno-procesowy.

Przedmioty wchodzące w skład bloku (90h) to: Osobowe źródła dowodowe, Rzeczowe źródła dowodowe oraz Criminal Mock Trial.