O nas:

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego powstała w 1956 roku jako pierwsza Katedra Kryminalistyki w Polsce.

Działalność Katedry Kryminalistyki od samego początku składała się z pięciu uzupełniających się nawzajem obszarów:

  • Dydaktyki: Katedra oferuje studentom Uniwersytetu Warszawskiego cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i zajęcia o charakterze warsztatowym (m.in. Kryminalistyka, blok specjalizacyjny Od zdarzenia do więzienia, Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia) oraz 3 proseminaria, seminaria magisterskie i seminarium doktorskie,

  • Badań naukowych: pracownicy Katedry kierują pracami oraz biorą udział w realizowaniu krajowych i międzynarodowych programów badawczych (w trakcie realizacji 6 grantów badawczych, m.in. Projekt „Platforma bezpiecznej implementacji biometrii przy realizacji działań związanych z weryfikacją i identyfikacją tożsamości” współrealizowany w konsorcjum z Politechniką Warszawską, NASK i PWPW),

  • Działalności popularyzatorskiej: pracownicy Katedry organizują i aktywnie uczestniczą w wydarzeniach przybliżających zdobycze kryminalistyki (m.in. coroczne Warsztaty Kryminalistyczne, Festiwal Nauki, wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego),

  • Prac legislacyjnych: udział w charakterze ekspertów w pracach ustawodawczych,

  • Ekspertyz kryminalistycznych: korzystając z Laboratorium Kryminalistycznego Katedry samodzielni pracownicy naukowi wykonują ekspertyzy na zlecenie sądów oraz organów ścigania.