Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Kryminalistyki WPiA UW w roku 2011/2012 (informacje z USOS)

Kryminalistyka ogólna, kierunek prawo
Kryminalistyka ogólna, kierunek administracja
Kryminalistyka, seminarium IV roku, kierunek prawo
Kryminalistyka, seminarium V roku
Kryminalistyka, proseminarium, kierunek administracja, II st., I rok
Kryminalistyka, seminarium, kierunek administracja, II st., II rok
Historia kryminalistyki
Kryminalistyka i kryminologia
Problematyka śledcza w amerykańskim procesie karnym
Psychologia sądowa
Czynności pozaprocesowe w postępowaniu przygotowawczym
Prawo policyjne
Praktyka policyjna
Problematyka osobowych środków dowodowych
Wstęp do taktyki kryminalistycznej
Criminalistics and forensics studies
Moot court
Oględziny miejsca – fikcja a rzeczywistość. CSI Warsaw
Teoria pracy operacyjnej
Zwalczanie przestępczości

Materiały do zajęć seminarium IV r.

prof. P. Girdwoyń
prof. T. Tomaszewski
prof. E. Gruza

Zaliczenie historii kryminalistyki

2016/2017 na ocenę następuje na podstawie pisemnej pracy o objętości do 5 stron, opisującej np. kazus lub historię wybranej metody identyfikacyjnej – z podaniem literatury przedmiotu i z zakresu nieporuszanego na wykładzie.