Seminarium doktorskie

14 lutego 2018

W nawiązaniu do wcześniej przesłanego zaproszenia do udziału w lutowym seminarium doktorskim prowadzonym przez prof. Tadeusza Tomaszewskiego, uprzejmie przypominam, że najbliższe seminarium odbędzie się: w poniedziałek 19 lutego o godz. 18:00  w sali im. J. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).
Zarazem z przyjemnością informuję, że tematem poniedziałkowego spotkania będzie wystąpienie: „Nowe narzędzia informatyki śledczej wykorzystywane w postępowaniu karnym przez Centralne Laboratorium Kryminalistycznego Policji
– referat wygłosi mgr Artur Bujak, biegły z zakresu informatyki śledczej.
Uprzejmie też przypominam, że kolejne (marcowe) seminarium odbędzie się 19 marca.

mgr Piotr Karasek
Sekretarz Katedry Kryminalistyki
WPiA Uniwersytetu Warszawskiego