Informacja dla studentów

20 grudnia 2017

Zaliczenie „Historii kryminalistyki” w roku akademickim 2017/2018 na ocenę następuje na podstawie pisemnej pracy o objętości do 5 stron, opisującej np. kazus lub historię wybranej metody identyfikacyjnej – z podaniem literatury przedmiotu i z zakresu nieporuszanego na wykładzie.

Piotr Girdwoyń