Zaliczenie historii kryminalistyki

4 listopada 2016

2016/2017 na ocenę następuje na podstawie pisemnej pracy o objętości do 5 stron, opisującej np. kazus lub historię wybranej metody identyfikacyjnej – z podaniem literatury przedmiotu i z zakresu nieporuszanego na wykładzie.